Monstermaster planlegges sentralt i Oslo

Dette er ett tema som ikke berører flertallet av de som leser denne bloggen. Det er vel igrunnen slik at det som ikke berører en selv vanligvis ikke er av så stor interesse. Vi er oss selv nærmest. Jeg vil alliekvel skrive om denne saken. En grunn er selvfølgelig at undertegnede selv bor i området som kan bli berørt av disse planene. Allikevel er det svært mange mennesker som vil bli enda sterkere berørt enn meg. Det er snakk om flere tusen mennesker som ev. vil få monstermaster rett utenfor stuedøra: Hvor bra er  dette?

Hva er det egentlig snakk om?

Det er behov for å lage ett nytt hovedledningsnett til Oslo. I den forbindelse foreligger det 2 forslag.

  1. Fra Smested og delvis gjennom bydel Nordre Aker. Dette vil berøre ca 500 mennesker
  2. Fra Gaustad og delvis gjennom Nordre Aker. Dette vil berøre en plass mellom 500-1000 menensker.

Under ser dere forslag til trase. Bildene er tatt fra Akersposten.

Alt. 1 til venstre. Alt. 2 til høyre.

 

Ingn av traseene er optimale, men det er klart at alternativ 1 vil få størst konsekvenser. Det bor svært mange mennesker grensende til denne traseen. I tillegg grenser i dag 2 barneskoler samt ca 10 barnehager mot dette området. 2 barnehager vil få ledningene rett over «hodet» hvis dagens reserveledningstrase vil følges. Hvor den akkurat skal ligge er vel egentlig ikke avgjort.

Mærradalen er selve livsnerven i lokalmiljøet.Den brukes  av fastboende så vel som barnehager og skoler.Her setter mange småbarn ski på bena for aller første gang. Det er supre akeområder  i  dalen. Mange spiller fotball, tar seg en gå,løpe eller sykkeltur. Hvilke barn i området kjenner ikke til «drageskogen»eller «indianerskogen». Her drar barnehager og skoler på tur og lærer masse spennende om naturen. Skal de for fremtiden gjøre dette med en høyspentlending susende over hodet?

Mange barnefamilier velger å etablere seg i blokkene på Hovseter. Etter noen år får de kanskje råd til noe større i nærområdet. Hva gjør det ikke for disse og verdiene på deres eiendommer hvis denne kraftledninge kommer rett over stuetaket. Det er  en kostnad man måvære beredt til å bære når man bor i storsamfunnet sier Statsnett.

De sier også at det mest sannsynlig ikke er farlig å bo under disse mastene. Allikevel anbefaler de at barnas soverom vender lengst unna mastene. Hva betyr egentlig dette? Ikke særlig betryggende spør du meg.

 Dette sier Helsebiblioteket om stråling fra høyspentmaster:

 

• De elektromagnetiske feltene rundt høyspentlinjene er avhengig av spenning, strømstyrke,

oppheng og kabeltype. Feltenes intensitet avtar med avstanden.

• Miljøvernforbundet mener det er skadelig å bo for nær en høyspentlinje. Mange med bolig

nær høyspentlinjer rapporterer om spesifikke helseplager og et unormalt høyt antall

krefttilfeller. Det er påvist slike sammenhenger i flere studier. Spesielt er det flere studier

som finner overvekt av leukemi hos barn.

• Det er ikke mulig å skjerme seg mot felter fra høyspentlinjer, bortsett fra å øke avstanden

til linjen. Det vil si flytte linjen eller å flytte huset – eller å flytte fra huset.

 

Hvis dette alternativet blir valgt er det definitivt mest barn og barnefamilier det vil gå utover. I mine øyne ett svært dårlig valg.

Saken vil bli behandlet i bystyret 30 januar. Høringsuttalsen skal bære klar før 15 feruar. Se ev. her fra folkemøtet sist uke.

Hvis du ønsker å følge med på denne saken anbefaler jeg at du blir medlem på facebooksiden «Nei til monstermaster».

Her kommer det fortløpende informasjon om saken. Engasjer deg og si din mening om saken!

Det er barna som er viktig!!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Legg igjen en kommentar