Mobilbruk og stråling

Er det en økt fare for hjernetumor ved bruk av mobiltelefon? Dette strides de lærde om. Mange stiller seg også spørsmålet: hva med barna som starter å bruke mobiltelefoner i svært ung alder?

Multitasking i dagens «multi media jungel»

Barn i dag vokser opp i en multimediaverden. Etter hvert blir det dagligdags å forholde seg til flere mediaer samtidig. Kanskje skal også lekser gjøres midt oppi det hele. Hva gjør dette med konsentrasjonsevnen. Er det bare av det gode?