KOLS

Kols er en av vår tids folkesykdommer. Det viser seg nå at flere enn vi tror er rammet av denne sykodmmen. Frem til nylig har vi trodd at ca 200 000 nordmenn har sykdommen, men dette har vært en kraftig undervurdering jfr Ane Johannesen, stipendiat ved Universitetet i Bergen. Trolig har så mange som 370 000 sykdommen. Dt vil altså si at KOLS er en folkesykdom på linje med diabetes II

Hva er KOLS?

KOLS  er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. KOLS er en samlebetegnelse for flere typer sykdom. De mest vanlig er kronisk bronkitt , emfysem og astma.

Kronisk bronkitt er en irritasjonstilstand i luftveiene karakterisert som vedvarende hoste og vbrierende grad av obstruksjon. Røyking og luftforurensing er viktige disponerende faktorer. Det er også en arvelig komponent hos enkelte.

Emfysem er definert som økt luftholdighet perifert i lungene. Det oppstår ødelagte vegger i alveolene (luftblærer i lungene hvor gassutvekslingen foregår) Mellom alveolene og blodårene er det kun en tynn vegg. Hvis det oppstår ødeleggelse i alveolene i form av store emfysemblærer hindrer dette gassutvekslingen. Lungene blir etter hvert stivere og tungpustenhet er ett typisk tegn på emfysem.

Emfysem opptrer hyppigst sekundært til kronisk bronkitt, men kan også komme etter astma med bronkitt. Emfysem er irreversibel og prognosen er derfor ganske dårlig. Kilde: Indremedisin og kirurgi; ved blandt annet Kjeldsen

Hvorfor er det så mange som ikke har fått diagnosen?

De fleste KOLSere venter ofte alt for lenge med å oppsøke lege. KOLS starter ofte med morgenhoste og tung pust. Mange forveksler dette med røykhoste og tror at disse symptomene er tegn på aldring.  Det er svært lite gunstig å vente med å oppsøke lege når disse symptomene oppstår.  Hvis diagnosen settes tidlig har pasienten mye større mulighet for å få behandling som kan lindre plagene og øke livsskvaliteten. Medisinering og trening bør komme i gang så fort som mulig. Hvis du venter med å oppsøke lege blir det bare vanskeligere og vanskeligere å gjøre noe med diagnosen.

Det er ofte knytte til skam å utvikle KOLS som røyker. Dette er kanskje også en av årsakene til at menge venter for lenge med å oppsøke lege.

Kan KOLS kureres?

Ingen legemidler kan kurere KOLS, men rett og tidlig behandling kan lindre symptomene og forsinke sykdomsutviklingen

Hvem får KOLS?

Som nevn over er det som kjent mange røykere som får dette. Imidlertid er det i 1/3 av tilfellene ikke årsaken til KOLSen. Astmahistorikk, forurensing, gener, og et arbeidsmiljø med mye støv og kjemikalier kan være andre risikofaktorer. Passive røykere, hyppige luftveisinfeksjoner i barndommen samt svekket lungefunkjson kan også være en årsak til at en person utvikler KOLS i voksen alder.

En KOLS diagnose tar tid å utvikle. Det er sjeldent at diagnosen kan stilles før fyllte 45 år.  Det er først når lungefunkjsonen er nede i halvparten av det normale at symptomene begynner å merkes.

Hvis du har utviklet KOLS og er røyker er det svært viktig å slutte å røyke. Dessverre klarer ikke alle dette. I de værste tilfellene blir mennesker avhengig av oksygen i hjemmet. Mange hoster svært mye og har kraftig slimproduksjon.  Noen klarer ikke å ligge flatt og kan utøve minimal fysisk aktivitet. Livet blir derfor svært begrenset.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Legg igjen en kommentar