Hva er funskjonell medisin?

Her i vesten er vi lært opp til å behandle symptomer.  Hva behandler vi våre plager med? Jo medisiner! Noen ganger har dette effekt, andre ganger ikke. Løser medisinene de grunnleggende problemene? Stort sett ikke, men det finnes selvfølgelig unntak.

Tradisjonell vestlig medisin er en ganske ny vitenskap. Reiser vi for eksempel til Asia har de en tradisjon for å  behandle helseproblemer mer holistisk. Kroppen er et hele. Den kan ikke deles opp i organer som studeres enkeltvis for deretter å behandles medikamentelt. Dette er i sterk kontrast til hvordan vi er vandt til å se på sykdom. På sykehus inndeles avdelingene etter  «organer». Vi har gastrokirurgisk, hematologisk, hjerte og kar, lunge osv osv. Allikevel er mye av den behandlingen som foregår på norske sykehus i dag er livbergene og vi kunne ikke ha vært den foruten.

Undertegnede arbeider selv på en tung intensivavdeling hvor vi ser at medisiner og avansert teknologi er med på å redde mange liv. Ingen kan påstå noe annet. Jeg mener allikevel at når det kommer til kroniske sykdommer er ikke den tradisjonelle vestlige måten å se på sykdom på god nok. Vi kan ikke fortsette med å behandle ett symptomer isolert sett. Kroppen er altfor komplisert til dette. Vi må begynne å se på årsakene til at en kronisk sykdom har oppstått.

Her er det ikke snakk om å kritisere tradisjonell vestlig medisin, men å komme videre i vår forståelse av sykdom. Jeg tror derfor det er viktig at alle helsearbeidere etter hvert skaffer seg en bredere forståelse i hvorfor sykdom oppstår og hva vi kan gjøre for å motvirke en sykdomsutvikling. Da er det ikke  kjemiske fremstilte piller som gjelder. Vi har mye å lære  av tradisjonell østlig medisin. Per i dag er det dessverre slik at behandlings metoder som ikke direkte faller inn under dagens tradisjonelle vestlige medisin ikke aksepteres fullt ut av helsevesenet og myndighetene. Den enkelte må selv bekoste behandlingen. Dette kan bli svært kostbart og ikke alle vil være i stand til å bære en slik økonomisk byrde.

Funksjonelle medisin

Funskjonell medisin er en fagretning som har utviklet seg i USA gjennom de siste 50 årene.  På nettsiden til Funksjonell medisin står følgende.

Funkjonell medisin fokuserer på underliggende ubalanser , samspillet mellom alle kroppens organer, helhetstankegang hvor man er opptatt av hele personens helse både fysisk og psykisk, biologisk variasjon og Individualitet , samt en mest mulig naturlig helbredelsesprosess er alle viktige faktorer innenfor dette fagområdet.

Innen funksjonellmedisinen er man opptatt av å kartlegge de underliggende årsaker og samspillet mellom mange bakenforliggende biokjemiske og fysiologiske ubalanser som sammen kan føre til kronisk sykdom eller langvarige symptombilder og funksjonsnedsettelser.

 

Kroniske sykdommer som er på fremmarsj i den vestlige verden er for eksempel astma, eksem, migrene, diabetes, hjertesykdom, sykdommer med betennelser i ledd (for eksempel  leddgikt), depresjoner, ADHD, kroniske tarmproblemer, hormonelle ubalanser, osteoporose,  osv osv. Andre har kanskje ikke en kronisk sykdom, men lider av uopplagthet, søvnproblemer osv.

Det kan være kun en årsak til at slike sykdommer oppstår, men det kan også være flere årsaker. Kjernen i funksjonell medisin er å finne frem til en forståelse av at sykdom oppstår i det enkelte mennesket. Hos noen kan det for eksempel være glutenintoleranse, eller kaseinintoleranse (melkeproteinet). Andre kan ha brukt mye antibiotika. Dette kan føre  til ubalanser i tarmsystemet. Andre kan ha spist for mye fisk og fått i seg for mye tungmetaller, mens andre har spist for lite og har mangel på omega 3 i kroppen. Noen har spist for mye sukker og raske karbohydrater som for eksempel fremmer betennelsesprosesser. Verden er kompleks og det kan være mange faktorer som påvirker oss mennesker.

Funksjonell medisin har altså sitt utspring i USA. Du kan lese om dette på «The Institute for Functional Medicine». En av de mest profilerte  legene på feltet er Dr Mark Hyman. Han har en egen hjemmeside hvor du kan få mye god informasjon. Hans budskap er blant annet at den enkelte kan gjøre mye selv gjennom måten de lever på. Mye av fokuset rettes mot mat. Ren og hjemmelaget mat. Du kan også finne noen oppskrifter på denne bloggen.

Personlig har jeg fått stor tro på at funksjonell medisin som en svært viktig retning innfor dagens medisin. Det vil forundre meg stort om ikke denne måten å tenke sykdom på vil vinne større å større terreng. Vi er nødt til å tenke annerledes. Sykdom kan primært ikke kureres via å spise piller som består av kjemiske giftstoffer. Dessverre vil dette for den enkelte måtte bety at de selv må gjøre en innsats for å bli friske. Ingen ting kommer gratis her i verden. Vi utsettes for ytre påvirkning gjennom for eksempel luftforurensing, kjemiske stoffer i hjemmet, giftige kremer som vi smører direkte inn i huden osv, osv. Samtidig spiser mange svært dårlig mat som skaper ubalanser og sykdom i menneskekroppen.  

SÅ om du ikke har råd til å gå til behandling hos en spesialist i funksjonell medisin så kan du i alle fall gjøre noe helt på egen hånd. Unngå i størst mulig grad negativ påvirkning «utenfra» og innenifra». Vær bevisst på hvordan du velger å leve livet ditt. Vær allikevel  litt forsiktig med å diagnostisere deg selv med alle mulige sykdommer. Da kan livet bli litt vanskelig å leve. Det finnes en jungel av informasjon på nettet. Ikke sug alt til deg ukritisk!  Vil du finne ut om du for eksempel tåler gluten er det beste å ta en blodprøve.  Mange anbefaler at dette gjøres i samråd med din fastlege. Imidlertid finnes det i dag ingen god blodprøve som kan tilbys den enkelte via det tradisjonelle helsesystemet, men kanskje er det på trappene. Ønsker du på egen hånd å kutte ut for eksempel en matvare må du være konsekvent å holde deg unna for eksempel gluten i minimum 30 dager. Se et forslag her.

Jeg vil på denne nettsiden  fortsette å sette fokus på mye av det som står sentralt i funksjonell medisin. Det har gitt meg og min familie bedre helse, men vi har fortsatt en vei å gå. I motbakke gjelder det å ikke gi opp! Vi må alle hente krefter til å kjempe videre! Jeg håper du som lider av en eller annen form for kronisk sykdom eller lignende vil klare å finne en styrke til å kjempe videre. Veien kan være lang å gå, men en  gang vil du nå ditt mål! Det har jeg troen på! 😉

Vil du titte på en video hvor Dr Mark Hyman beskriver hva som ligger i funksjonell medisin kan du titte under.

 

 

 Funksjonell medisin i Norge er lettest å finne i Oslo som  for eksempel:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Legg igjen en kommentar