Hvor mye kalsium trenger kroppen?

Dette er ett omdiskutert emne.

Norske helsemyndigheters anbefaling er som følger;

 • <–1/2 år:                        360 mg
 • 1/2 –1 år:                        540 mg
 • 1–3 år:                             600 mg
 • 4–6 år:                             600 mg
 • 7–10 år:                         700 mg
 • 11–18 år:                       900 mg
 • over 19 år:                    800 mg
 • Gravide:                         900 mg
 • Ammende:                  1200 mg

Kilde: Norske næringsstoffanbefalinger. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

I USA er anbefalingene enda høyere:  

 • 19-50 år                         1000 mg
 • >50 år                            1200 mg
 • Gravide                        1 000 mg

Kilde: University of Hardvard

Harvard universitet stiller spørsmålstegn ved denne høye anbefalingen.

Det er ting som tyder på at voksne Amerikanere kanskje ikke trenger så mye kalsium som nasjonale anbefalinger. I for eksempel land som India, Japan og Peru er det gjennomsnittlige inntaket av kalsium på 300 mg. Selvfølgelig kan faktorer som aktivitet og mengden av sollys være med på redusere kalsiumbehovet.

Harvard mener at nasjonale anbefalinger ikke er basert på langtids forskning. De mener at disse anbefalingene bør følge studier som er gjort over en lengre tidsperiode. Slike studier konkluderer med at det vil ikke redusere faren for ben skjørhet å innta så høye doser med kalsium daglig.

Harvard har blant annet gjort ett studie med mannlige og kvinnelige helsearbeidere. Personer som kun drakk 1 glass melk per dag hadde ikke en høyere tendens til ben skjørhet enn de som drakk 2 eller flere glass per dag. Data fra dette studiet ble sammenlignet med flere andre studier som ble foretatt over tid. De kom heller ikke da frem til at så høye inntak av kalsium motvirker tendensen til ben skjørhet.

I ett av studiene fikk en av gruppene placebo. Deres tendens til ben skjørhet var ikke større enn de som fikk kalsium. Studiene viste også at kalsiumtilskudd uten samtidig inntak av D vitaminer faktisk kan øke faren for ben skjørhet.

Ideelt sett mener forskerne på Harvard at en studie bør gjennomføres ved å randomisere en stor gruppe voksne. Disse må da gis ulike mengder kalsium. Deretter bør de følges oppover en lang tidsperiode for å se tendensen til benbrudd. Noen slike studier har vært utført, men lengen på studiet har ikke vært tilfredsstillende.

Det er tings som tyder på at vitamin K også har en viktig rolle i kalsium reguleringen og ben tettheten. Lavt innhold av vit K  har blitt satt i sammenheng med lav ben masse. Tilskudd med vitamin K viser en bedring i ben tettheten. En studie fra ”Nurses’ Health Study” viser at kvinner som får minst 110 µg vitamin K vil redusere faren for benbrudd med 30 %. De sykepleierne som spiste litt salat eller andre blad grønnsaker halverte risikoen for hoftebrudd sammenlignet med de som kun spiste en salatporsjon i uken.

Andre kilder til vitamin K er alle typer salater, rosenkål og brokkoli.

Harvards anbefalinger til Kalsiuminntak kan du lese her.

En britisk komité har kommet frem til at 700 mg er tiltrekkelig for voksne mennesker fra 19 år og oppover.

Kilde: University of Harvard, USA

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Legg igjen en kommentar