Kvinner og hjertesykdom

Hjerte og karsykdom er dødsårsak nr 1 blant kvinner. 1 av 3 kvinner dør av hjerte og karsykdom.  Kvinner dør oftere av hjertesykdom enn menn. Hva er årsaken til dette?

Kvinner har ofte andre symptomer enn menn.

Hjertemedisiner er i hovedsak laget for menn og virker dårligere på kvinner.

Kvinner får sjeldnere behandling med blodfortynnende og kolestrolsenkende medisin enn menn og henvises sjeldnere til angiografi og utblokking.

I hjerteforskningen har medisinen brukt hvite, middelaldrende menn som normen på sykdom. Kvinner har i liten grad vært inkludert i hjerteforskningen. Resultater fra studier har blitt generalisert til også å gjelde kvinner.

Det klassiske tegn på hjerteinfarkt er smerter i brystet med stråling ut mot venstre arm. Menn har i større grad enn kvinner disse symptomene.

Kvinners symptomer på hjerteinfarkt kan være:

 • Kortpustenhet
 • Smerter i rygg, kjeve, nakke og bryst
 • Influensalignende plager/kjenner seg dårlig
 • Kvalme/brekninger
 • Kaldsvetthet
 • Fordøyelsesplager
 • Urofølelse
 • Tilbakevendende press i brystet
 • Kraftløshet

Det er viktig at kvinner blir seg bevisst symptomer på ett hjerteinfarkt samtidig som det er viktig å forebygge.

LHL sier (lLandsforeningen for hjerte og lungesyke):

Det er ønskelig at legene spør alle kvinner over 35 år om de viktige risikofaktorene for hjerteinfarkt. Symptomene på hjerte- og karsykdommer er annerledes og mindre tydelige for kvinner enn for menn. Dessuten tyder mye på at kvinner er mindre tydelige enn menn når de beskriver sine plager og symptomer.

Hva er de viktigste risikofaktorer?

 • Røyking. Risikoen for å få ett hjerteinfarkt er 2-5 ganger så høy som for ikke røykere. Blant kvinner over 50 år med hjerteinfarkt røyker 84 %. Kvinner har trangere kar enn menn og mindre anatomiske forhold. Røyking fører til at blodårene trekker seg sammen samt at blodet lettere levrer seg. Røyking er uheldig ved samtidig bruk av p-piller. Det er økt risiko ved røyking for yngre kvinner sammenliknet med menn. Første hjerteinfarkt opptrer tidligere hos kvinnelige nn hos mannlige røykere.
 • Høyt blodtrykk
 • Kolesterol, etter overgangsalderen stiger mengden av det ”dårlige” kolesterolet
 • Lav fysisk aktivitet
 • Overvekt, anbefalt midjemål for kvinner er 80 til 88 centimeter og måles omtrent rundt navlen, mellom nederste ribbein og øverste spiss på hoftebeinet.
 • Diabetes.Faren for hjerte og kar sykdom er størst hvis blodsukkeret ikke er stabilt. Den relative risikoen for død på grunn av hjertesykdom ved diabetes er 50 prosent høyere hos kvinner enn hos menn.
 • Atrieflimmer. Symptomer er hjertebank, tungpustethet, slapphet, samt rask og ujevn puls. Hvis du føler deg uvel og pulsen er rask og ujevn bør du oppsøke lege.

Alle de risikofaktorer som er nevnt ovenfor er det mulig å forebygge.

Noen risikofaktorer er det derimot ikke mulig å gjøre noe med. Disse er:

 • Arv, hvis foreldre har hjertesykdom er det en sannsynlighet for att barn kan arve dette. Høye kolesterolnivåer kan ligge i noen familier.
 • Alder, risikoen for hjertesykdom stiger etter overgangsalderen

 Be derfor om en helsesjekk neste gang du er hos din fastlege. Be om en kontroll av dine risikofaktorer og få en utskrift av blodtrykksmålinger, kolesterolnivå og blodsukker. Fører du dette inn i en tabell blir det lettere å se at endringer i livsstilen forbedrer verdiene dine på sikt.

Det er viktig at du gjør en egeninnsats for å redusere risikoen!

Du kan få mange gode tips om kvinner og hjertesykdom gjennom kampanjen som drives av LHL-«Hjertelig-hilsen»

Kvinner blir sjeldnere enn menn henvist til hjertekaterisering. Hjertekateterisering er en undersøkelse hvor ett kateter føres gjennom en blodåre frem til hjertet. Ved hjelp av røntgen gjennomlysning kan man fremstille blodårene utenpå hjertet. Når en blodåre går tett oppstår ett hjerteinfarkt. Dette kan behandles akuttt med innsettelse av små metallstenter. Slik behandlig av forsnevringer på hjertes kar er svært vanlig i dag og tilbys også de som ikke har klassiske hjerteinfarkt (STEMI-er) Kvinners koronarkar er generelt mindre enn hos menn. Hvis karene blir for små er de ikke tilgjengelige for stenting. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.5/10 (2 votes cast)
Kvinner og hjertesykdom, 2.5 out of 10 based on 2 ratings

Legg igjen en kommentar