Passiv røyking

Den passive røykeren får i seg en rekke av de skadelige stoffene som røykeren inhalerer både i form av gasser og partikler. Risikoen for lungekreft øker derfor med 30 % ved passiv røyking. Det er beregnet at 50 ikke røykere dør hvert år av lungekreft pga passiv røyking. Tilsvarende er risikoen for hjerteinfarkt  økt med 40 %. Vel 300 personer dør av hjerteinfarkt hvert år pga passiv røyking.

Røyking i svangerskapet gir redusert fødselsvekt og dårlige utviklede lunger hos barn.

Spesielt viktig er det at barn ikke blir utsatt for nikotinrøyk. Selv nikotinlukt i hår og klær bør unngås. Barn som eksponeres for passiv røyking har økt risiko for luftveisinfeksjoner og kroniske luftveissymptomer. Samtidig har de en doblet risiko for utvikling av astma. Barns  utviking av lungefunksjon nedsettes. Dersom foreldre røyker ti sigaretter daglig vil barnas lunger ved voksen alder ha en kapasietet som er 10 % under normalnivå. Barn som har blitt utsatt for mye røyk utvikler oftere lærevansker enn hva som er vanlig blandt barn som ikke er blitt utsatt for nikotinrøyk.

Passiv røyking kan forværre en allerede utviklet astma hos voksne, men det er ikke bevist at astma kan utvikles pga passiv røyking i voksen alder.

Kilde; Lungesykdommer, Gulsvik og Bakke 2004

Forskere har også funnet ut at passive røykere har  50 % økt sjanse for utviklingen av psykiske sykdommer jfr Reuters. Risikoen for å bli innlagt pga psykiatriske lidelser tredobles ved passiv røyking.

Helsedirektoratet om passiv røyking.

Her kan du lese mer om passiv røyking

Bør røyking i samvær med barn forbys?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Legg igjen en kommentar